ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > 9ZI > O předmětu