ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > 9ZIS > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/9ZIS

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KIV/9ZIS - IS/STAG

Doporučená
Mark L. Gillenson, Fundamentals of Database Management Systems 2005
POKORNÝ, J., Informační a databázové systémy , Praha : Academia 1992
Conolly, Thomas; Begg, Carolyn E.; Holowczak, Richard, Mistrovství - databáze : profesionální průvodce tvorbou efektivních databází , Brno : Computer Press 2009
Basl, Josef, Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti , Praha : Grada 2008
KLEČKOVÁ, J., Základy informačních systémů , Plzeň : Západočeská univerzita 2002
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.