ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > ACS1 > O předmětu