ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > ADS > O předmětu