ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > ANLP > O předmětu