ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > DB2 > O předmětu