ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > ECS > O předmětu