ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > FJP > O předmětu
Course header (C001) Help

KIV/FJP

Text (C021) Help

Počítačové programy jsou zapsány jako texty ve formálních programovacích jazycích. Počítače ale ve skutečnosti pracují jen s posloupností instrukcí, ne s textem programu. Cílem předmětu Formální jazyky a překladaře je seznámit se s algoritmy a postupy, které se využívají k převodu textu v programovacím jazyce na posloupnost instrukcí použitelnou počítačem. Předmět tak propojuje znalosti získané z výuky vyšších programovacích jazyků se znalostmi o fungování procesorů.

Předmět je určen pro studenty 4. ročníku (1. ročník navazujícího magisterského studia) a navazuje na znalosti získané v předmětu Teoretická informatika.

Garantem předmětu je prof. Karel Ježek, který zároveň vede přednášky. Cvičení vede ing. Richard Lipka.

Last updated: 21.09.2017
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KIV/FJP, Formal Languages and Compilers
Teaching Winter semester , Lecture 3 [Hours/Week] Tutorial 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 6 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KIV/FJP -IS/STAG

To give students an intimate knowledge of tools and methods for formal languages processing and their application in implementations of programming languages, editors, command languages etc. To familiarize students with formal methods for software construction.

Image (C008) Help
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Applied Sciences
Department of Computer Science and Engineering
Prof. Ing.
Karel Ježek
CSc.
Email only for registered users!
Phone: 2475

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 12:30 13:15 UC308