ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > FJP > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/FJP

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KIV/FJP - IS/STAG

Doporučená
Reinhard Wilhelm Helmut Seidl Sebastian Hack, Compiler Design , Berlin 2013
Aho, Alfred V.; Sethi, Ravi; Ullman, Jeffrey D., Compilers : principles, techniques, and tools , Reading : Addison-Wesley 1988
Aho, Alfred V., Compilers : principles, techniques, and tools , Boston : Pearson Education 2007
Molnár, Ludovít; Melichar, Bořivoj; Češka, Milan, Gramatiky a jazyky , Bratislava : Alfa 1987
Melichar, Bořivoj, Jazyky a překlady , Praha : Vydavatelství ČVUT 2003
Melichar, Bořivoj, Konstrukce překladačů. I. část , Praha : Vydavatelství ČVUT 1999
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Další užitečné knihy

  • Torben Mogensen: Basics of Compiler design - Podrobný popis všech důležitých aspektů tvorby překladače, jazykově neutrální (= všechny příklady v pseudokódu)
  • Nicolas Wirth: Compiler construction - Podrobný rozbor a konstrukce překladače pro jazyk Oberon-0 (podobný PL-0, trochu složitější)
  • William M. Waite, Gerhard Goose: Compiler construction - Podrobný rozbor a konstrukce překladače pro jazyk LAX

Materiály na jiných univerzitách

Materiály se nepřekrývají zcela s obsahem přednášek, ale i tak mohou být užitečné.

Užitečné webové zdroje

Odkazy vedou na stránky věnované problematice formálních jazyků.

Poslední změna: 19.09.2014
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.