ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > IPS > O předmětu