ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > KSW > O předmětu