ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > NET > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/NET

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KIV/NET - IS/STAG

Doporučená
Bishop, Judith; Horspool, Nigel, C# concisely , Harlow : Pearson/Addison-Wesley 2004
ECMA Standard ECMA 334 C# Language Specification,
Onion,F., Essential ASP.NET with Examples
Liberty, J., Programming C#, 3-rd Edition, 2002
Prosise, Jeff, Programming Microsoft .NET (core reference) , Redmond : Microsoft Press 2002
Kačmář, Dalibor, Programujeme .NET aplikace ve Visual Studiu .NET , Praha : Computer Press 2001
Hejisberg,A., Wiltamuth,S., Golde,P., The C# Programming Language
Gunnerson, Eric, Začínáme programovat v C# , Praha : Computer Press 2001
Text (C021) Nápověda

Další doporučené texty

Pednášky předmětu Programování pro .NET na Johannes Kepler Universitat Linz:
http://dotnet.jku.at/courses/dotnet/


Učební texty předmětu Advanced .NET and C# programming na MatFyz:
http://tmd.havit.cz/Teaching/CSharp.htm


Webové stránky Microsoftu pro vývojáře v prostředí .NET (obsahují odkazy na download .NET Framework SDK a .NET Framework Redistributable)
http://msdn.microsoft.com/netframework/ 


 

Poslední změna: 08.02.2011