ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > NIS > O předmětu