ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > OPMI > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/OPMI

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/OPMI, Oborový projekt
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Cvičení 5 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KIV/OPMI - IS/STAG

Cílem je získat zkušenosti v projektové práci při řešení zadaného problému.
Text (C021) Nápověda

Zadávání

Studenti obdrží individuální zadání projektu z různých oblastí výzkumu a vývoje podporovaných katedrou. Vypracovávají je individuálně pod dohledem zkušených vedoucích.

Téma oborového projektu může být - vzhledem k tématu budoucí diplomové práce - dvojí:

 • Je zcela odlišné od diplomové práce. Pak nejsou žádné další požadavky.
 • Téma je shodné nebo podobné s budoucí diplomovou prací. V tomto případě musí být požadavky oborového projektu zjevně nad rámec zadání diplomové práce.
  Výsledky oborového projektu pak mohou být v diplomové práci uvedeny, ovšem musí být v DP explicitně ocitovány. Takže z textu DP bude zřejmé, jak velká část DP je vlastně výsledkem oborového projektu. Proto jako první věc, kterou před zahrnutím výsledků oborového projektu do DP uděláte, je, že získáte souhlas vedoucího diplomové práce.
  Pamatujte na to, že diplomová práce musí být obhajitelná i bez výsledků oborového projektu.

O zadání oborového projektu žádá student na formuláři.

Student nemá na zapsání oborového projektu nárok. Rozhodnutí o povolení zápisu záleží na souhlasu garanta předmětu Oborový projekt. Ten také zajišťuje relativně srovnatelnou úroveň nároků jednotlivých projektů.

 

Poslední změna: 01.09.2017
 
Text (C021) Nápověda

Nesplnění projektu

Pokud má student zapsaný oborový projekt na akademický rok, ve kterém pak nesplní podmínky pro udělení zápočtu, ale chce pokračovat i následující akademický rok, má tyto možnosti:

 • zůstat u stejného vedoucího a pracovat na stejném tématu
  • i v takovém případě je třeba informovat sekretariát (stačí souhlas od studenta i vedoucího, že v tématu pokračují ? např. podepsaná kopie loňského zadání s podpisy obou dvou)
 • vybrat si nové téma
  • v tom případě student postupuje standardně jako u nového tématu (přinese na sekretariát novou vyplněnou a podepsanou žádost o zápis předmětu oborový projekt)

 

Poslední změna: 01.09.2017
 
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Nové technologie pro informační společnost
Doc. Ing.
Josef Kohout
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UN338
Telefon: 2495

Editační režim portletu... <<< Zpět
Text (C021) Nápověda

Vypracování

Výstup oborového projektu bude připraven dle pokynů vedoucího. Podmínkou je, že musí být trvale doložitelný (např. software, dokument obsahující analýzu, závěrečná zpráva, ...).

Doporučuje se veřejná prezentace výsledků, např. na semináři odborné skupiny.

Zápočet z předmětu uděluje vedoucí projektu (nikoliv garant).

 

Poslední změna: 01.09.2017
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Formulář žádosti

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.
Text (C021) Nápověda

Termíny

Vyplněná žádost o oborový projekt podepsaná vedoucím projektu musí být doručena na sekretariát do termínu určeného vedoucím KIV (Pokyn vedoucího KIV k zápisu předmětu Oborový projekt). Typicky je to první týden v září.

Sekretariát zařídí podpis garanta oboru a v případě souhlasu pak zápis předmětu ve STAGu. V případě nesouhlasu garanta oboru, vyrozumí o této skutečnosti studenta.

 

Poslední změna: 01.09.2017