ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PC > O předmětu