ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > POT > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/POT

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět Počítačová technika je určen k seznámení posluchačů s hardwarem počítačů.

V první části přednášek je probíráno programování ve strojově orientovaných jazycích jako prostředek k seznámení s instrukčním souborem, způsoby adresování dat a instrukcí a metodami kódování instrukcí. Dále je předmětem studia činnost procesoru při zpracování instrukce, instrukční a strojový cyklus a činnost procesorové sběrnice.

Druhá část přednášek je zaměřena na studium paměťového systému: seznámení s jednotlivými typy polovodičových pamětí, technikami pro sestavení paměti požadované velikosti z různých paměťových obvodů a připojení paměti na procesorovou sběrnici.

Třetí část přednášek je zaměřena na technické prostředky pro řízení vstupních a výstupních operací: programovatelné periferní řadiče a jejich připojení na sběrnici, přerušovací systém a princip DMA řadiče a využití DMA přenosů.

Předmět POT poskytuje absolventovi ucelenou představu o funkci jednotlivých konstrukčních celků počítače. V bakalářském stupni studia na něj navazují předměty Úvod do počítačových architektur a Přídavná zařízení.

 

Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/POT, Počítačová technika
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KIV/ACS1  (Architektury číslicových systémů 1) , KIV/POS  (Počítačové systémy) , KKY/POS  (Počítačové systémy)
Předměty informativně doporučené KIV/PPA2  (Počítače a programování 2) , KIV/TI  (Teoretická informatika) , KPV/TI  (Technická informatika ve strojírenství) , KPV/9TI  (Technická informatika ve strojírenství)
Předmět nemá podmiňující předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Dr. Ing.
Karel Dudáček
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UN331
Telefon: 2417

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 12:00 13:00 UN331
Každý Středa 14:00 15:00 UN331