ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PPA1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/PPA1

Počítače a programování 1

Garanti: Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

26583
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/PPA1, Počítače a programování 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KPV/TI  (Technická informatika ve strojírenství) , KPV/TI*  (Technická informatika) , KPV/9TI  (Technická informatika ve strojírenství)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Text (C021) Nápověda

Vítejte na stránkách PPA1

Cílem předmětu je získat jasně vymezenou množinu znalostí z programování, na kterou pak navazuje několik dalších předmětů.

Předmět je orientován více prakticky než teoreticky. Je určen i pro naprosté začátečníky, kteří dosud neprogramovali, ovšem i studenti, kteří přicházejí s určitou znalostí programování, zde mohou nalézt nové poznatky a výzvy. Student, který tento předmět úspěšně absolvuje, by neměl mít potíže s praktickým řešením běžného algoritmu v jazyce Java včetně souborových vstupů a výstupů.

Studenti kombinované formy studia mají k dispozici vlastní sekci.

Výuka předmětu probíhá pouze v češtině, proto anglická verze stránek není podporována ani upravována.

Poslední změna: 13.09.2017
 
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Nebyla nalezena vazba učitele na telefonní seznam, data (místnost, telefony) nemusí být k dispozici.
Pro nastavený login nebyl nalezen žádný vyučující!
Text (C021) Nápověda

Nejdůležitější stránky

Dále je doporučeno všem zahraničním studentům, aby si stránky důkladně přečetli a ujistili se tak, že správně pochopili ústní pokyny vyučujících.

Poslední změna: 30.10.2017
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Úprava obsahu stránek 18.09.2017, 07:24

Stránky předmětu KIV/PPA1 procházejí rozsáhlou aktualizací. Prosím, omluvte případné chyby a nesrovnalosti.

[RSS]