ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PPA1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/PPA1

Počítače a programování 1

Garanti: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.

0
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/PPA1, Počítače a programování 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KPV/TI  (Technická informatika ve strojírenství) , KPV/TI*  (Technická informatika) , KPV/9TI  (Technická informatika ve strojírenství)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Text (C021) Nápověda

Vítejte na stránkách PPA1

Cílem předmětu je získat jasně vymezenou množinu znalostí z programování, na kterou pak navazuje několik dalších předmětů.

Předmět je orientován více prakticky než teoreticky. Je určen i pro naprosté začátečníky, kteří dosud neprogramovali, ovšem i studenti, kteří přicházejí s určitou znalostí programování, zde mohou nalézt nové poznatky a výzvy. Student, který tento předmět úspěšně absolvuje, by neměl mít potíže s praktickým řešením běžného algoritmu v jazyce Java včetně souborových vstupů a výstupů.

Výuka předmětu probíhá pouze v češtině, proto anglická verze stránek není podporována ani upravována.

Poslední změna: 18.09.2018
 
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Ing.
Tomáš Potužák
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2436

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 10:15 11:55 KIV/ZIS CD-203
Pondělí 12:05 13:45 KIV/ZIS CD-203
Středa 9:20 11:00 KIV/PPA2 UC-311
Středa 11:10 12:50 KIV/PPA2 UC-311
Čtvrtek 13:00 14:40 KIV/ZIS UL-602

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 13:35 14:20 CD328
Každý Úterý 11:15 12:00 UC303
Text (C021) Nápověda

Nejdůležitější stránky

Dále je doporučeno všem zahraničním studentům, aby si stránky důkladně přečetli a ujistili se tak, že správně pochopili ústní pokyny vyučujících.

Poslední změna: 30.10.2017
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Posyktování řešených úloh 17.11.2018, 23:26

Na internetu se začaly objevovat kódy řešení domácích úloh. Pokud patříte mezi ty, kteří sdílejí svůj kód, dovolujeme si vás upozornit, že podle sekce "Problémy a řešení" se při nalezení shodného kódu neřeší, kdo je autorem a postiženi jsou všichni zúčastnění. Vzhledem k tomu, že všechny úlohy (byť s minimálním ohodnocením) je možné odevzdávat až do 21.12., je možné, že vaše řešení odevzdá některý z vašich kolegů a postih tak dopadne i na vás.

Hodnocení úloh Ppa1u03 01.11.2018, 09:55

I přes veškerá varování se stále objevují shodné úlohy. Někteří už možná zjistili, že jim sice několik úloh prošlo, ale s rostoucím počtem případů opisování máme zároveň větší jistotu, že práce skutečně opsali. Pro porovnání úloh se používá postup, který neřeší pojmenování proměnných, ale strukturu kódu. Proměnné pojmenované například alfaSamec a kralSveta opravdu nepomohou (nicméně cvičící a možná i ostatní studenty pobaví). 

Úprava obsahu stránek 21.09.2018, 13:12

Stránky předmětu KIV/PPA1 prošly minulý rok rozsáhlou aktualizací. Případné nalezené chyby a překlepy, za které se předem omlouváme, můžete nahlásit přednášejícímu prostřednictvím emailu.

[RSS]