ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PPA2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/PPA2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět Počítače a programování 2 úzce navazuje na předmět Počítače a programování 1.  Východiskem obsahu předmětu je  syllabus Computing Curricula 2001 - CS 112.I  (update 2013). Předmět je zaměřen zejména na datovové struktury, pokročilé metody řazení, složitost algoritmů, zvládnutelné a nezvládnutelné problémy a algoritmickou neřešitelnost problémů. Studenti si své znalosti ověřují  řešením zadaných úloh.

Studenti kombinovaného studia mají k dispozici vlastní podstránku.

Výuka předmětu probíhá pouze v češtině, proto anglická verze stránek není podporována ani upravována.

Poslední změna: 08.04.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/PPA2, Počítače a programování 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KIV/DB2  (Databázové systémy 2)
Předměty informativně doporučené KIV/PPA1  (Počítače a programování 1) , KPV/TI  (Technická informatika ve strojírenství) , KPV/TI*  (Technická informatika) , KPV/9TI  (Technická informatika ve strojírenství) , KTE/ZPE  (Základy programování pro elektrotechniku)
Předmět nemá podmiňující předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Nové technologie pro informační společnost
Doc. Ing.
Libor Váša
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2424

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 9:20 10:05 UN304
Každý Středa 9:20 10:05 UN304
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Třetí termín zápočtového testu 02.05.2019, 10:58

Třetí termín se týká jen velmi omezené skupiny studentů, konkrétně:

1) studentů kteří byli z řádného či prvního opravného termínu omluveni a zatím neuspěli

2) studentů, kteří v řádném termínu uspěli, přišli však na opravný termín ve snaze získat více bodů, a na minimum nutné pro zápočet nedosáhli

Třetí termín zápočtového testu je stanoven na 10.5. od 14.00 v UC333. Prosím studenty kterých se třetí termín týká, aby se mi ozvali, abych připravil správný počet testů.

Libor Váša

Výsledky opravného termínu zápočtového testu 26.04.2019, 17:46

Výsledky opravného termínu zápočtového testu jsou v tabulce s bodováním. Do testů je možné nahlédnout a případně reklamovat chyby v hodnocení na následujícím cvičení. Studenti středečních cvičení nechť v případě zájmu kontaktují svého cvičícího v úředních hodinách, případně nechť se obrátí na přednášejícího, rovněž v úředních hodinách.

Návod k použití velikonoc 15.04.2019, 12:41

15.4. normální pondělní cvičení Tabulky
16.4. středeční rozvrh, cvičení konzultační, nic nebude probíráno, nebudou body
17.4. středeční rozvrh, cvičení Tabulky
18-22.4. volno
23.4. úterý, normální cvičení Tabulky
24.4. středa, konzultační cvičení, nic nebude probíráno, nebudou body (není co cvičit, nebylo nic předneseno)
25.4., 26.4. normální čtvrteční a páteční rozvrh, cvičí se Tabulka
1. a 8. 5. volno, středeční studenti buď přijdou na jiné cvičení v týdnu, nebo odevzdají i úlohy 1 a 2 na portal (nekombinovat!)

Body ze zápočtového testu 05.04.2019, 20:54

Body ze zápočtového testu byly zadány do tabulky v záložce Cvičení (poslední sloupec). Testy budou k nahlédnutí během cvičení příští týden, kde je také možné uplatnit případné reklamace hodnocení.

Náhradní termín zápočtového testu je 26.4., tj. za 3 týdny. Týká se především studentů, kteří získali méně než 25 bodů nutných pro udělení zápočtu. V takovém případě je náhradní temín jedinou možností na opravu, další náhradní termíny vypsány nebudou.

Na opravný test mohou přijít i studenti, kteří v řádném termínu získali minimální počet bodů nutný pro udělení zápočtu, nejsou však se svým výsledkem spokojeni a chtěli by látku dostudovat a test zkusit znovu. Účastí na opravném testu se však plně zříkají svého výsledku z řádného termínu, tj. do zápočtu se jim bude započítávat výsledek opravného testu, ať již bude lepší či horší než výsledek v termínu řádném. Abychom zbytečně neodradili studenty kteří si chtějí doplnit znalosti ale nechtějí hrát v jediném testu "o všechno", platí pravidlo, že student, který v řádném termínu získá dostatečný počet bodů pro udělení zápočtu, zůčastní se opravného testu a v něm potřebný počet bodů nezíská, smí přijít na třetí termín testu, jehož výsledek je pak definitivní.

Řešené příklady na výpočetní složitost 30.03.2019, 20:57

V repozitáři s prezentacemi z přednášek přibylo PDF se třemi řešenými příklady na výpočetní složitost. Jedná se o pracovní verzi materiálu, případné chyby, popř. pochybnosti hlašte prosím asap na lvasa@kiv.zcu.cz.

[RSS]