ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PPA2 > O předmětu