ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PPR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/PPR

Text (C021) Nápověda

O paralelním programování

V dnešní době, kdy prodávané procesory mají alespoň dvě jádra a počítačové sítě jsou široce rozšířené, paralelní výpočty jsou neodmyslitelnou součástí moderního software. Příklady najdeme nejen v samotných operačních systémech, simulacích fyzikálních jevů, medicínských a biologických aplikací, při zpracování velkých objemů dat obecně, ale i v počítačových hrách a filmovém průmyslu.

Předmět Paralelní programování pokrývá systémy se sdílenou pamětí i distribuovanou pamětí, včetně asymetrického procesoru. Jsou představeny techniky návrhu a koordinace paralelního výpočtu, včetně možností jeho urychlení. Stranou nezůstaly ani systémy reálného času, které najdeme jak v obyčejném mobilním telefonu, tak v leteckém průmyslu.

Oblast paralelního programování je velmi rozsáhlá a dále se rozvíjí. Přednášky jsou proto doplněny o poslední vývoj v oboru.

Poslední změna: 03.09.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/PPR, Paralelní programování
Výuka Zimní semestr , Přednáška 4 [HOD/TYD] Cvičení 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KIV/PPR - IS/STAG

Po praktické i teoretické stránce důkladně seznámit studenty s metodami řešení paralelních výpočtů ve výpočetním prostředí se sdílenou i distribuovanou pamětí a systému reálného času. Pokrýt paralelní aplikace, prostředky pro jejich podporu a běh.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Doc. Ing.
Tomáš Koutný
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UC303
Telefon: 2437

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 10:00 11:00 UC303
Každý Úterý 10:00 11:00 UC303
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Nepřítomnost 16.10.2018, 16:02

Z důvodu účasti přednášejícho na odborné konferenci, se přednáška 6.11. nekoná. Látka odpřednášena bude a průběžná prezentace také bude, viz příslušné datumy.

Semestrální práce 16.07.2018, 17:14

Byla zveřejněna semestrální práce pro ak. rok 2018/2019.

Seminář moderního C++ 16.07.2018, 10:03

Při dostatečném počtu zájemců bude v ak. roce 2018/2019 znovu otevřen seminář KIV/TSI, který bude v tomto roce zaměřen na moderní C++ - z pohledu vypracování semestrální práce alespoň z předmětů KIV/OS a KIV/PPR je to předmět, který je vhodné si zapsat. Stránky KIV/TSI jsou momentálně v rekonstrukci.

Zkouška 09.02.2018, 13:19

Byly zveřejněny výsledky zkoušky.

Zkouška 01.02.2018, 14:16

Byly zveřejněny výsledky zkoušky.

[RSS]