ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > TKS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/TKS

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/TKS, Teorie kognitivních systémů
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Vyloučené předměty KKY/USK  (Učící se systémy a klasifikátory)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Text (C021) Nápověda

Vítejte na stránkách předmětu Teorie kognitivních systémů

Na těchto stránkách najdete (doufám) všechny potřebné informace jednak ke zdárnému absolvování předmětu a jednak (a to zejména) ke snadnému uvedení do problematiky kognitivních systémů a jejich specifických vlastností. Předmět si klade za cíl poskytnout ucelený a přehledný obraz současných paradigmat umělých kognitivních systémů s přihlédnutím především k jejich praktické aplikaci v oblasti umělé inteligence a inteligentního software. Důraz je kladen zejména na pochopení základních technik strojového učení (Machine Learning), rozhodování (Decision Making), řešení problémů (Problem Solving) a částečně také reprezentace znalostí.

Co můžete od předmětu očekávat?

Přednášející je veden snahou především ukázat cesty k pochopení fundamentálních principů, na kterých stojí dnešní umělá inteligence. Možná budete místy i zklamáni, že přednášené metody a postupy nejsou nijak úžasně komplikované, nicméně jejich výběr je zvolen tak, aby reprezentovaly důležité problémy, se kterými se strojová inteligence potýká, a také aby dovolovaly samostudiem postupovat k sofistikovanějším metodám, které jsou od nich odvozeny. Často budeme také diskutovat o charakteru řešených problémů - takové diskuse by měly ukázat, že mnohdy tkví podstata problému v něčem jiném, než se na první pohled zdá...

Co naopak očekávat nelze?

Nečekejte prozrazení zázračných návodů na to, jak udělat z počítače geniální myslící entitu. Dokonce se nebudeme věnovat ani složitým moderním algoritmům, neboť jsou většinou teoreticky velmi komplikované a jejich vysvětlení by zabralo mnoho času a zároveň jsou obvykle jen hodně vyladěnými verzemi základních postupů (kterým se v předmětu věnujeme).

Předpoklady úspěšného absolvování

Nejdůležitějším předpokladem je samozřejmě chuť do práce. Jde o ryze přírodovědný předmět, a tak pochopitelně nestačí se naučit zpaměti text přednášek - je třeba "prozřít", pochopit podstatu... Některé přednášené techniky jsou matematicky poněkud náročnější a mohou tedy vyžadovat např. domácí studium příslušných partií aplikované matematiky. Budeme se opírat především o poznatky z lineární algebry (matice, vektory, prostory) a statistiky (pravděpodobnost) a občas využijeme matematické analýzy (např. derivace).

Velice žádoucí dovedností je schopnost studovat odborné materiály v angličtině. Jelikož v oboru umělé inteligence obecně chybí odborná literatura v českém jazyce, prakticky všechny materiály jsou anglicky. Pro technika – zvláště v oboru informatiky a výpočetní techniky – by však v dnešní době měla být angličtina druhou přirozeností...

Poznámka na okraj

V minulých letech valná většina průšvihů, které skončily špatnou známkou nebo nějak hůř, vyplynula z toho, že dotyčný student nechal řešení objevivšího se problému na poslední chvíli. Udělám vše, co je v mých silách, abych vám v případě komplikací se studiem předmětu pomohl, ale řešte se mnou své problémy včas...

Přeju vám hodně úspěchů při studiu.

Kamil Ekštein
(přednášející)

Poslední změna: 13.11.2014
 
Obrázek (C008) Nápověda
Text (C021) Nápověda

Přednáší...

V zimním semestru akademického roku 2014/2015 předmět TKS přednáší, cvičí a zkouší:

Poslední změna: 09.07.2014
 
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Prof. Ing.
Václav Matoušek
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2471

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 12:45 13:30 UC309
Každý Středa 12:45 13:30 UC309
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]