ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > UUR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/UUR

Úvod do uživatelských rozhraní

Garanti: Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

9843
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem předmětu Úvod do uživatelských rozhraní je získat zkušenosti s postupy a technologiemi používanými při vytváření grafického uživatelského rozhraní. Po technologické stránce je předmět zaměřen na programování v Javě, konkrétně v Java FX. Předmět je určen pro studenty prvního ročníku FAV a klade si za cíl doplnit znalosti získané v rámci povinných předmětů PPA1, PPA2 a OOP tak, aby ve vyšších ročnících uměli vytvářet uživatelsky příjemné semestrální práce. Je užitečné (ale ne nezbytné) mít předem základní znalosti objektového programování, tak jak se probírá v předmětu OOP.

Předmět povede Ing. Richard Lipka, Ph.D. a Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D.

Cvičení vedou a semestrální práce opravují Ing. Richard Lipka, Ph.D. a Ing. Michal Nykl, Ph.D.

Poslední změna: 08.02.2018
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/UUR, Úvod do uživatelských rozhraní
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KIV/UUR - IS/STAG

Cílem je pochopení teorie a získání zkušeností s technologiemi používanými při vytváření prezentační vrstvy programu v Javě. Předmět je zaměřen na studenty prvního ročníku FAV a klade si za cíl doplnit znalosti získané v rámci povinných předmětů tak, aby ve vyšších ročnících uměli vytvářet uživatelsky příjemné rozhraní semestrálních prací.
Obrázek (C008) Nápověda
JavaFX GUI
JavaFX GUI
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Ing.
Richard Lipka
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UN306
Telefon: 2466

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 7:30 9:10 KIV/UUR UC-311
Pondělí 9:20 11:00 KIV/UUR UC-311
Pondělí 16:40 18:20 KIV/UUR US-207
Čtvrtek 7:30 9:10 KIV/UUR UC-311
Sobota 13:55 16:30 KIV/UUR UC-311
Sobota 11:10 12:50 KIV/UUR UC-334

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 13:00 14:00 UN306
Každý Čtvrtek 10:00 11:00 UN306
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Ing.
Ondřej Rohlík
Ph.D.
Editační režim portletu...Detail >>>
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Nové technologie pro informační společnost
Ing.
Michal Nykl
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2451

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Doc. Ing.
Pavel Herout
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2427

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 9 10 UC.304
Každý Čtvrtek 13 14 UC.304