ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > VSS > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/VSS

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KIV/VSS - IS/STAG

Doporučená
Hlavička, Jan, Architektura počítačů , Praha : ČVUT 1994
Hamlet, Dick, Composing Software Components: A Software-testing Perspective , Springer 2010
Hlavička, Jan, Číslicové systémy odolné proti poruchám , Praha : ČVUT 1992
Lyu, Michael R., Handbook of Software Reliability Engineering , Mcgraw-Hill 1996
Bernardi, Simona; Merseguer, José; Petriu, Dorina C., Model-driven dependability assessment of software systems , Heidelberg : Springer 2013
Racek, Stanislav; Roubín, Miroslav, Pravděpodobnostní modely počítačů , Plzeň : ZČU 1996
Text (C021) Nápověda

Studijní materiály

Máte k dispozici:

  • texty k přednáškám v podobě postscriptových souborů,
  • programový nástroj pro diskrétní procesově orientovanou simulaci v jazyce C (C-Sim) + ukázkové příklady,
  • programový nástroj pro diskrétní procesově orientovanou simulaci v jazyce Java (J-Sim) + nový ukázkový příklad (doporučuji projít),
  • programový nástroj pro diskrétní procesově orientovanou simulaci v jazyce Python (P-Sim),
  • knihovnu tříd v C++ pro podporu diskrétní simulace (Cpp-Sim),
  • nástroj pro numerickou analýzu markovských modelů bez absorpčních stavů - Markov2. Původně diplomová práce umožňuje užitím speciálního dotazovacího jazyka (podobného SQL) získat z vyřešeného Markovského modelu téměř libovolné informace.
  • program QNAnalyzer - jednoduchá utilitka pro analyzování sítí front, umí odsimulovat a teoreticky vypočítat libovolnou síť zadanou ve zdrojovém souboru.
  • program Witness - komerční nástroj pro numerickou analýzu (včetně vizualizace a optimalizace) modelů na bázi systémů hromadné obsluhy - přes www je dostupný stručný návod pro začínající uživatele). Využití Witness je možné pouze z laboratoří KIV dostupných pro studenty programů zajišťovaných katedrou.

Poznámka: Všechny výše uvedené programové nástroje (kromě Witnessu !!) byly vytvořeny na KIV aktivitou pracovníků katedry nebo studentů v rámci diplomových prací a jsou tudíž volně šiřitelné, samozřejmě bez záruky.

Další doporučená literatura

Poslední změna: 18.10.2016
 
Dokumenty (C013) Nápověda
Dokumenty (C013) Nápověda