ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > VTRA2 > O předmětu