ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > WEB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/WEB

Webové aplikace

Garanti: Doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

4525
Text (C021) Nápověda

Vítejte na stránkách předmětu WEB!

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programování webových aplikací. Mezi probírané technologie patří zvláště HTML 5, CSS 3 a PHP. Okrajově jsou studenti seznámeni také s dalšími technologiemi, jako např. JavaScript, jQuery, AJAX a Twig. Po absolvování předmětu by student měl být schopen vytvořit jednoduchou webovou aplikaci.

Budeme rádi, pokud se nám během semestru podaří vytvořit prostředí pro otevřené a přátelské diskuse.

Poslední změna: 12.09.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/WEB, Webové aplikace
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Odevzdávání semestrálních prácí 15.01.2018, 16:15
Zvýrazněná informace...

Předvedení a odevzdání semestrální práce bude nadále probíhat formou osobní konzultace s příslušným cvičícím. Je doporučeno, aby předvedení práce proběhlo alespoň dva pracovní dny před termínem zkoušky, které se chcete zúčastnit. O konzultaci s dostatečným předstihem žádejte svého cvičícího emailem.

Na konzultaci přijďte už se zprovozněnou semestrální prací (buď na vlastním notebooku, nebo na students.kiv.zcu.cz).

Děkujeme.

[RSS]
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Ing.
Martin Dostal
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UN307
Telefon: 2479

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 13:30 14:30 po domluvě emailem
Každý Středa 13:30 14:30 po domluvě emailem
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Nové technologie pro informační společnost
Ing.
Michal Nykl
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2451

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 7:30 9:10 KIV/UUR UC-311
Úterý 9:20 11:00 KIV/UUR UC-311
Sobota 13:55 16:30 KIV/UUR UC-311

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 13:00 14:00 UN335
Každý Čtvrtek 12:00 13:00 UN335