ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > WEB > O předmětu