ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > ZIM > O předmětu