ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > ZIS > O předmětu