ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > M1E > O předmětu