ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > M2E > O předmětu