ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > ME3 > O předmětu