ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > PSA-A > O předmětu