ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > SNM1 > O předmětu