ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > SNU > O předmětu