ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > VKAN1 > O předmětu