ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > VKAN2 > O předmětu