ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > ZM1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMA/ZM1

Základy matematiky 1

Garanti: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

19907
Text (C021) Nápověda

Proč matematika?

Je dobře známo, že se moderní ekonomie neobejde bez užití matematických veličin a modelů. Proto i studenti ekonomické fakulty budou v řadě svých odborných předmětů potřebovat znalost základů matematiky.

V předmětu ZM1 navážeme na středoškolské učivo a tyto znalosti rozšíříme: vrátíme se k učivu o funkcích a seznámíme se s tím, jak lze pomocí matematického aparátu prozkoumat jejich základní vlastnosti. Běžné středoškolské znalosti pak rozšíříme úvodními partiemi teorie funkcí více proměnných a integrálního počtu. Tyto znalosti nám poskytnou prostředky pro vytváření jednoduchých matematických modelů a řešení některých standardních ekonomických problémů. 

Poslední změna: 31.08.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMA/ZM1, Základy matematiky 1
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KMA/ZM1 - IS/STAG

Cílem předmětu je stručnou formou seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu jedné a více proměnných. Důraz bude kladen na ekonomické interpretace a aplikace a na využití získaných dovedností při řešení základních ekonomických problémů.
Text (C021) Nápověda
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.
 
Text (C021) Nápověda
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.