ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > ZM1 > O předmětu