ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > ZM2 > O předmětu