ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KMA > ZME1 > O předmětu