ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > MMM1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMT/MMM1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milé studentky, milí studenti!

Většina z vás se rozhodla studovat přírodní vědy, ale váš zájem o jednotlivé obory je zřejmě rozdílný. Ať už budete dále studovat fyziku, chemii, informatiku, biologii nebo geografii, všichni se v nějaké podobě setkáte s potřebou využívat matematické poznatky. U studentů matematiky a informatiky je potřeba dobrých matematických základů samozřejmostí. Přesto jsou mezi vámi pravděpodobně i ti, kdo k matematice na základní a zejména střední škole neměli dobrý vztah.

Předmět Metody matematického modelování 1 si proto klade dva cíle:

  1. zopakovat učivo základní a střední koly, na které budete v dalším studiu navazovat, a případně ho mírně rozšířit,
  2. vzbudit váš zájem o studium matematiky.

Přicházíte z velmi širokého spektra středních škol. Obsah výuky matematiky a požadavky kladené na žáky byly na nich dosti rozdílné. Buďte proto prosím trpěliví, pokud první semestr bude obsahovat značné množství látky, kterou dobře znáte a budete si ji proto jenom opakovat. Buďte solidární se svými spolužáky, pro které bude probírané učivo novinkou a od kterých bude zvládnutí prvního semestru vyžadovat větší úsilí. Pokud patříte do skupiny studentů, kteří mají v matematice co dohánět, nezalekněte se rozdílů v úrovni matematických znalostí svých spolužáků a pusťte se do toho! Matematiku se nenaučíte pročítáním a memorováním textů přednášek, ale řešením úloh. Proto zaberte a počítejte. Vynaložená námaha se vám v budoucnosti vrátí.

I když pro vás možná matematika nepatřila na základní a střední škole mezi oblíbené předměty, poznáte, že to není obor určený jenom úzkému okruhu vyvolených, ale obor, ve kterém může zažít pocit radosti a úspěšnosti každý z vás.

 

Poslední změna: 14.09.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMT/MMM1, Metody matematického modelování 1
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KMT/MMM1 - IS/STAG

Cílem předmětu je získání a rozvíjení teoretických a praktických dovedností v oblasti matematiky, které student/ka využije v dalším studiu podle svého odborného zaměření. Jedná se zejména o vytvoření matematického jazyka (základní pojmy výrokové a predikátové logiky, úvod do teorie množin), opakování pravidel pro počítání s reálnými čísly a s komplexními čísly, úpravy algebraických výrazů, řešení rovnic a nerovnic, základy analytické geometrie, kombinatoriky a pravděpodobnosti.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
PhDr.
Lukáš Honzík
Ph.D.
Editační režim portletu...Detail >>>
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Mgr.
Martina Kašparová
Ph.D.
Editační režim portletu...Detail >>>
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Druhý zápočtový test 06.12.2018, 09:51
Zvýrazněná informace...

Termín druhého zápočtového testu středeční skupiny je stanoven na 19. prosince od 8:25 (kdo nemůže hned takhle ráno, přijde později během času vyhrazeného na přednášku a cvičení).

[RSS]