ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > MMM1 > O předmětu