ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > SPNS2 > O předmětu