ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KRO > LEF > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRO/LEF

Lexikologie francouzštiny

Garanti: PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.

103
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Soyez les bienvenus au cours de la lexicologie française!

Poslední změna: 30.01.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRO/LEF, Lexikologie francouzštiny
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Cvičení 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Vyloučené předměty KRO/LF  (Lexikologie)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRO/LEF - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy francouzské lexikologie a vybavit je tak znalostmi týkajícími se následujících otázek:
Lexikologie jako součást jazykovědy. Lexikální třída. Homonymie, synonymie (polylexie), antonymie, paronymie. Slovo, formální lexikální jednotka a lexém. Francouzský slovní poklad. Slovníky. Lexikon a rozvrstvení jazyka. Migrace slov, výpůjčky. Tvoření pojmenování. Sufixace a prefixace. Elipsa, apokopa, aféréza. Sigla a zkratky. Gramatikalizace. Konverze. Kompozice - víceslovná pojmenování. Kalky. Rozříření a zúžení významu. Odborná terminologie.

Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta filozofická
Katedra románských jazyků
PhDr. Mgr.
Helena Horová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: SO111, SD323
Telefon: 5006, 5426

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 8,00 9,00 JJ424
Každý Pondělí 13,00 14,00 JJ424