ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KRO > LEF > O předmětu