ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > AAV2X > O předmětu