ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > BIA2X > O předmětu