ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > BIA3Y > O předmětu