ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > KOX > O předmětu