ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > MKB2 > O předmětu