ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > MLR > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSA/MLR

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KSA/MLR - IS/STAG

Základní
Gardner, Katy; Lewis, David, Anthropology, development and the post-modern challenge , London : Pluto Press 1996
Wilson, Richard A., Human rights, culture and context : anthropological perspectives , London : Pluto Press 1997
Baršová, Andrea; Barša, Pavel, Přistěhovalectví a liberální stát : imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku , Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav 2005
Szaló, Csaba, Transnacionální migrace : proměny identit, hranic a vědění o nich , Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) 2007
Rozšiřující
Gwynne, Margaret Anderson, Applied anthropology : a career-oriented approach , Boston : Allyn and Bacon 2003
- Clifford, J. (1997): Diasporas. In: Guibernau, Montserrat - Rex, John (eds.), The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration , Cambridge: Polity Press. 1997
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Základní literatura a zdroje:

 

Doporučená literatura:

  • Nolan, R.W. (2002): Development anthropology. (s. 30-46)
  • Nolan, R.W. (2002): Development anthropology. (s. 47−64; s. 58-59 - důležité)
  • Nolan, R.W. (2002): Development anthropology. (s. 65−73, 82−86; zběžně 76−82; vybrané pasáže navazující na témata přednášky o rozvoji - z části II: Development project examined)
  • Brettell, C.B. / Hollifield, James F. (2000): Migration theory: Talking across disciplines. New York and London: Routledge.
  • Baršová, A.-Barša, P. (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Masarykova univerzita v Brně, IIPS.

 

Poslední změna: 01.11.2014
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

  Development Anthropology (9629KB) Download