ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > RAP > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSA/RAP

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KSA/RAP - IS/STAG

Základní
Edelman, Marc; Haugerud, Angelique, The anthropology of development and globalization : from classical political economy to contemporary neoliberalism , Malden, MA : Blackwell Pub 2004
Sachs, W. (ed), The Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power , Zed Books Ltd, London 1992
Doporučená
Gardner, Katy; Lewis, David, Anthropology, development and the post-modern challenge , London : Pluto Press 1996
Nolan, Riall W., Development anthropology : encounters in the real world , Boulder : Westview Press 2002
Escobar, A., Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World , Princenton 1995
Jehlička, Petr; Daněk, Petr; Tomeš, Jiří, Stát, prostor, politika : vybrané otázky politické geografie , Praha : Univerzita Karlova 2000
DESAI, Vandana - POTTER, Robert B. (eds., The Companion to Development Studies , Arnold: London 2002
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

  • JEHLIČKA, Petr – TOMEŠ, Jiří – DANĚK, Petr (eds.): 2000. Stát, prostor, politika – vybrané kapitoly politické geografie, KSGRR PŘ UK: Praha. Přístupné rovněž na http://www.prg.aktualne.cz/kniha/OBSAH.doc
  • Timmons, R.J. – Hite, A. (eds.) (2000): From Modernization to Globalization. Perspectives on Development and Social Chane. Malden, MA: Blackwell.
  • Rahnema, M. a Bawtree, V. (1997): The Post-Development Reader. London: Zed Books.
  • Escobar, A. (1988): Power and Visibility: Development and the Invention and Management ot Third World. Cultural Anthropology. 3/1988, s. 428-443.
  • Corbridge, S. (1995): Development Studies: A Reader. London: Arnold.

 

Poslední změna: 01.11.2014
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.